Ostali sportovi

Ulična trka za Dan Bara u petak 23. novembra

| 09:11:2018 | 07:54:18


Povodom Dana Opštine Bar, Društvo pedagoga fizičke kulture Opštine Bar, a pod pokroviteljstvom Opštine Bar, u petak 23.novembra 2018. godine, od 12,00 sati organizuje tradicionalnu petu Uličnu trku.

Pravo učešća imaju djeca predškolskih ustanova Bara,  učenici/ce osnovnih škola Bara, učenici/ce srednjih škola Bara, rekreativci/ke i veterani/ke Bara.

Maksimalan broj učesnika po disciplinama u muškoj i ženskoj konkurenciji za predškolske ustanove i srednje škole je do 10 učesnika/ca, osnovne škole do 5 učesnika, a rekreativci/ke i veterani/ke prema slobodnim prijavama. 

Nagrade:
Za pojedinačne plasmane od I do III mjesta po disciplinama dodijeliće se medalje i diplome;

Za ekipni plasman bodovaće se 6 kategorija:
-        Djevojčice iz predškolskih ustanova,
-        Dječaci iz predškolskih ustanova,
-        Pionirke osnovnih škola,
-        Pioniri osnovnih škola,
-        Omladinke srednjih škola,
-        Omladinci srednjih škola,

 
Nagrade za ekipne plasmane:
Za pobjedničke ekipe po kategorijama dodijeliće se pehari, a diplome se dodjeljuju po kategorijama, za ekipne plasmane od I do III mjesta.
 
Bodovanje za ekipne plasmane: I mjesta po disciplinama 4 boda , II mjesta 2 boda i III mjesta 1 bod .

U slučaju istog broja bodova pobjednik je škola koja ima više prvih mjesta, a ako je i tada isti broj bodova pobjednik je ekipa koja ima veći broj drugih mjesta .

Prijave se dostavljaju na obrascu do petka 16. novembra 2018.godine:
elektronski na email infosport@t-com.me i

u štampanoj formi kod prof. Vasilija Miloševića u Gimnaziji “Niko Rolović” - Bar.


Program i staza manifestacije; 23. novembar 2018. od 12,00 sati (petak)

Staza:Tehmomax, Kafe “La cantina”, Kafe “Moskva”, Sviss “Grand kazino”, Kafe “Varadero”, Poslastičarnica “Helena”, AD “Marina”,  CB,  Dom revolucije,  Dom kulture Bar, “Nimont”,  Dom zdravlja, Robnakuća “FIT”,  Gradskirestoran “Samba”,Kafe “Rojal”

Ciljni plato:Kafe “Pulena” , Kafe “Karuba”,  Kafe “Perbaco”,  Sport kafe, Kafe “La escuina”, Pekara “Cezar” i Cakan sport.

12,00 Otvaranje trke, plato ispred Robne kuće “Izbor”,
12,20 Vrtići mlađi uzrast(Ž)  - 50 m  (Tehnomax),
12,25 Vrtići mlađi uzrast(M)  - 50 m  (Tehnomax),
12,30 Vrtići predškolski uzrast(Ž)  - 100 m   (“Moskva”- Grand kazino”),
12,35 Vrtići predškolski uzrast(M) – 100 m (“Moskva”- Grand kazino”),
12,40 Osnovne škole 1. razredi  (Ž) 150 m, (CB Bar),
12,45 Osnovne škole 1. razredi  (M) 200 m, (Kafe “Varadero”),
12,50 Osnovne škole 2. razredi  (Ž) 200 m, (Kafe “Varadero”),
12,55 Osnovne škole 2. razredi  (M) 250 m, (Poslastičarnica “Helena”),
13,00 Osnovne škole 3. razredi  (Ž) 250 m, (Poslastičarnica “Helena”),
13,05 Osnovne škole 3. razredi  (M) 300 m, (AD “Marina”), 
13,10 Osnovne škole 4. razredi  (Ž) 300 m, (AD “Marina”), 
13,15 Osnovne škole 4. razredi  (M) 350 m, (Dom revolucije),
13,20 Osnovne škole 5. razredi(Ž) 350 m (Dom revolucije),
13,25 Osnovne škole 5. razredi (M) 400 m (“Nimont”),
13,30 Osnovne škole 6. razredi (Ž) 450 m (Dom kulture Bar),
13,35 Osnovne škole 6. razredi (M) 500 m (Dom zdravlja – Bar),
13,40 Osnovne škole 7. razredi  (Ž) 600 m (Dom zdravlja – Bar),
13,45 Osnovne škole 7. razredi  (M) 700 m (Kafe “Rojal”),
13,50 Osnovne škole 8. razredi  (Ž) 700 m (Kafe “Rojal”),
13,55 Osnovne škole 8. razredi  (M) 800 m (Gradskirestoran “Samba”),
14,00 Osnovne škole 9. razredi  (Ž) 800 m (Gradskirestoran “Samba”),
14,05 Osnovne škole 9. razredi  (M) 800 m (Gradskirestoran “Samba”),
14,10 Srednješ kole 1. razredi (Ž) 800 m (Gradskirestoran “Samba”),
14,15 Srednje škole 2. razredi  (Ž) 800 m (Gradskirestoran “Samba”),
14,20 Srednje škole 3. razredi  (Ž) 800 m(Gradskirestoran “Samba”),
14,25 Srednje škole 4. razredi  (Ž) 800 m (Gradskirestoran “Samba”),
14,30 Srednje škole1. razredi (M) 1500 m (Robnakuća “FIT”),
14,40 Srednje škole 2. razredi (M) 1500 m (Robnakuća “FIT”),
14,50 Srednje škole 3. razredi (M) 1500 m (Robnakuća “FIT”),
15,00 Srednje škole 4. razredi (M) 1500 m (Robnakuća “FIT”),
15,10 Rekreativci (Ž) 800 m (Gradskirestoran “Samba”),
15,10 Veterani + 40 (Ž) 800 m  (Gradskirestoran “Samba”),
15,10 Rekreativci(M) 1500 m (Robnakuća “FIT” , 2 kruga)
15,10 Veterani + 40 (M) 1500 (Robnakuća “FIT”),


Dodjela nagrada obaviće se prema seledećem rasporedu:
1. Nakon trka vrtića;
2. Nakon trka do 3.razreda OŠ;
3. Nakon trka do 6.razreda OŠ;
4. Nakon trka do 9.razreda OŠ;
5. Za srednje škole, rekreativce i veterane, nakon zvršetka svih trka.